GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Romeinen 8:11 – Hem die Jezus uit de doden opwekte

06-05-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Indien echter de geest van Hem die Jezus uit de doden opwekte, in jullie woont, zal Hij die Christus uit de doden opwekte, ook jullie sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in jullie woont.

Tot twee keer toe in één zin wordt God hier beschreven als Degene die Jezus, oftewel Christus, uit de doden opwekte. Deze extra nadruk dient omdat dezelfde geest waardoor God Christus uit de doden opwekte, ook in onze sterfelijke lichamen woont. En dat gegeven is een belofte voor onze lichamen!

Als Jezus drie dagen dood in een graftombe verbleef en Gods geest wekte hem daaruit op, zou ditzelfde dan ook niet gebeuren met onze lichamen? Dat ons lichaam sterfelijk en eventueel zelfs gestorven is, is daarbij kennelijk geen verhindering. Want God wekte ook Jezus op uit de doden!

Denk niet gering over de levendmakende potentie van Gods geest in ons. Ons lichaam is nog onverminderd sterfelijk met alle kenmerken van dien. Zwak, aftakelend en vergankelijk. Maar Gods geest die ons lichaam straks in onvergankelijkheid levend gaat maken, woont daar nu al in. Zodat ons lichaam, hoewel slechts een “aardse tent”, niet minder dan een tempel is! Want bewoond door God zelf!

 

Delen: