GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 8:10 – geest is leven

05-05-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Maar indien Christus in jullie is, is inderdaad het lichaam een dode vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege rechtvaardigheid.

De uitdrukking “indien Christus in jullie is”, komt misschien wat vreemd over. Christus is immers aan Gods rechterhand gezeten (8:34) en dat is boven en uiteraard niet in ons. Dat is echter fysiek, terwijl Paulus in dit vers juist doelt op “de geest van Christus” die in ons woont. Door het Woord dat via onze oren in onze harten terecht is gekomen, woont Christus geestelijk in ons.

Ons lichaam staat nog buiten de realiteit van de nieuwe schepping, Zij is vanwege de zonde ten dode opgeschreven. Pas in de opstanding vindt “de verlossing van ons lichaam” (8:23) plaats. Niet eerder. Het is nu nog slechts naar de geest dat we leven kennen. De geest van Christus in ons, dat is leven, want het is de geest van de opgewekte Christus.

God heeft recht gedaan aan zijn belofte door Christus op te wekken uit de doden en vandaar dus “vanwege rechtvaardigheid”. Want het openbaar worden van Gods rechtvaardigheid (3:21), betekent dat Hij vervult hetgeen de wet en de profeten betuigden (3:21). Hij maakt waar wat Hij zegt. Het Leven triomfeert!

 

Delen: