GoedBericht.nl logo
English Blog

Kolosse 3:10 – forever young!

04-05-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… trekt de oude mens uit, samen met zijn praktijken, en trekt aan de jonge, die wordt vernieuwd tot besef, naar [het] beeld van zijn Schepper…

Er is iets eigenaardigs met het woord ‘oud’. Het is de tegenstelling van ‘jong’ maar ook van ‘nieuw’. Dat is niet hetzelfde. Een nieuwe auto is niet perse jong. Paulus schrijft in bovenstaand vers over “de oude mens” waarmee hij doelt op de mensheid sinds Adam. Die is uit de aarde afkomstig, sterfelijk, zondig. Onderworpen aan “de slavernij van de vergankelijkheid”.

“De oude mens” wordt in Kolosse 3 niet geplaatst tegenover “de nieuwe mens”  zoals b.v. in Efeze 4:24. Nee, “de oude mens” staat hier tegenover “de jonge mens”. Het accent ligt op het feit dat deze mens(heid) fris is. Paulus doelt op “de laatste Adam” die aantrad toen deze op de derde dag na zijn sterven werd opgewekt in onvergankelijkheid. Daarmee werd hij de eersteling van deze jonge mensheid. Evenals in de eerste Adam zijn alle mensen bij hem inbegrepen (1Kor.15:22).

Christus Jezus representeert een nieuwsoortige mensheid. Met totaal nieuwe kenmerken. Eén van de kenmerken van deze nieuwe mensheid is dat ze jong is. Maar ook jong blijft. Vitaal, onvergankelijk, fris, energiek, krachtig en dynamisch. Forever young!

Delen: