GoedBericht.nl logo
English Blog

Kolosse 1:11 – geduld met blijdschap

03-05-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… overeenkomstig de kracht van zijn heerlijkheid tot in elk verduren en geduld met blijdschap, terwijl jullie de Vader danken, die jullie bekwaam maakt voor het lotsdeel van de heiligen in het licht.

Paulus spreekt van het gebed dat hij voortdurend bidt voor de Kolossers. Dat ze vervuld zouden worden van het besef van GOD in alle wijsheid en inzicht. Een vermogen waartoe alleen GODS heerlijkheid in staat stelt. Het is geen kwestie van ethiek of gedragscodes. Het is een verandering van binnenuit.

Paulus noem drie eigenschappen die het gevolg zijn van deze innerlijke transformatie: verduren, geduld en blijdschap. Verduren houdt in: moeite, druk en lijden kunnen doorstaan. Het is sterk verwant aan geduld. Verduren wil zeggen: er niet aan onderdoor gaan, terwijl geduld betekent: het vermogen om te wachten. Kalm blijven tijdens het uitblijven van wat je verlangt. Maar haast bovenmenselijk lijkt de derde eigenschap: met blijdschap. “Geduld met blijdschap”, hoe is die combinatie mogelijk?

Het vervolg van de zin geeft antwoord. De Vader danken maakt blij vanwege het besef dat Hij als GOD de regie voert. Want in al wat we verduren en geduldig verdragen, maakt Hij ons bekwaam. We worden getraind met het oog op de stralende toekomst!

Delen: