GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Kolosse 3:1 – het hoofd omhoog!

02-05-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Indien jullie dan samen werden opgewekt met Christus, zoekt de dingen omhoog, waar Christus is, gezeten aan de rechterkant van God.

Christus, ons leven (3:3) is gezeten aan Gods rechterhand. Dat wil zeggen: aan hem is de hoogste voorrang verleend en hij is door God gekroond met eer en heerlijkheid. Ook al is dat nog verborgen. Aangezien we als gelovigen met deze Christus onlosmakelijk verbonden zijn (“samen opgewekt”), zoeken we de dingen boven.

Het woord ‘zoeken’ suggereert al dat het om verborgen dingen gaat. Maar hoe gaat dat ‘zoeken’ dan in z’n werk? Heel eenvoudig: het is in de Schriften dat we de dingen vinden die boven zijn! Daarin heeft God gesproken over zijn Zoon en over deze tussentijd waarin zijn Zoon verborgen is. In rechtstreekse voorzeggingen en in talloze illustraties. Hoe eigenaardig het ook klinkt, maar door de Schriften te onderzoeken, vinden we de dingen boven!

Maar niet alleen in het bestuderen van de Schriften zoeken we de dingen boven. Heel ons leven mag in dat teken staan. In alles wat we doen, in woord of werk, mogen we in de naam van Heer Jezus, GOD de Vader danken (Kol.3:17). Met het hoofd omhoog en het hart naar boven!

Delen: