GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 8:9 – de geest van Christus

01-05-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Maar jullie zijn niet in het vlees maar in de geest, aangezien de geest van God in jullie woont. Indien echter iemand de geest van Christus niet heeft: deze is niet van hem. 10 Maar indien Christus in jullie is…

In zekere zin wandelt ook een gelovige nog “in het vlees” (Gal.2:20; 2Kor.10:3). Maar God ziet ons “in Christus Jezus” (8:1). Dat is onze positie en zo zouden wij ook onszelf rekenen (6:11). Waar het “woord van geloof” (10:8) via de oren ons hart heeft bereikt, woont de “geest van God” in ons.

In vers 9 is eerst sprake van de “geest van God”, vervolgens van de “geest van Christus” die daarna in vers 10 “Christus in jullie” wordt genoemd. Dat zijn uiteraard geen verschillende geesten; het is één geest onder verschillende namen. Het heet “geest” omdat het onzienlijk is en verwijst naar (opstandings)leven. Het heet “geest van God” omdat  dit leven van God afkomstig is. Het heet “geest van Christus” omdat Hij de eersteling is van dit leven. En het wordt “Christus” genoemd omdat hij “de levendmakende geest” representeert (1Kor.15:45).

Zij die de geest van Christus hebben, zijn nu reeds van hem. Want zij zijn eerstelingen. De rest zal volgen. Ieder in zijn rangorde.

Delen: