GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Romeinen 8:15 – Abba, Vader!

11-05-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want jullie ontvingen geen geest van slavernij om weer te vrezen, maar jullie ontvingen een geest van zoonstelling, waarin wij roepen: Abba, Vader!

We zagen al dat “zoonstelling” verwijst naar de “verlossing van ons lichaam” in de toekomst. Het is in die conditie dat we onthuld zullen worden om de schepping te bevrijden (8:19). De aanduiding “zonen van God” (met Christus als “eerstgeborene”; 8:29), verwijst naar de toekomstige regering over “alle dingen” (8:32). Want zonen zijn ‘erfgenamen’ (Gal.4:7).

Ook al wacht de officiële zoonstelling nog, nu al worden we “zonen van God” genoemd. Want de “geest van zoonstelling” hebben we reeds ontvangen. Dat is een voorschot (8:23). Het is dezelfde geest die onze sterfelijke lichamen straks zal levendmaken (8:11).

“Zonen van God” bekleden de hoogste positie van voorrang en eer. Vandaar dat “zoonstelling” tegenover “slavernij” wordt gesteld. Een slaaf gehoorzaamt. Een zoon wordt gehoorzaamd. Een slaaf bezit niets. Een zoon bezit alles. Een slaaf heeft een heer. Een zoon heeft een vader. Wij komen niet op audiëntie bij God maar zijn bij Hem thuis en spreken Hem aan als zonen. Het is hier ook niet als kleine kinderen dat wij God “Abba Vader” noemen, maar in een “geest van zoonstelling”. Als ‘erfgenamen’ van het heelal.

Delen: