GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:23,24 – alle mensen!

05-11-2020 - Geplaatst door Andre Piet

23 Want allen zondigden, en hebben tekort van de heerlijkheid van God 24 en worden om niet gerechtvaardigd, in de genade van Hem, door de verlossing die in Christus Jezus is.

Wat een geweldige statement maakt Paulus hier! En hoe concreet, logisch en duidelijk blijkt hier de waarheid van het Evangelie. Allen zondigden. Elk mens is een sterveling en ‘doelmisser’. Allen hebben ook tekort van GODS heerlijkheid. Ongeacht of dat tekort groot of klein is. Het is als met de puntentelling bij een examen: tekort betekent gezakt. En zelfs ‘bijna geslaagd’ betekent… gezakt. Heel de mensheid, zonder één enkele uitzondering, valt onder de uitkomst van dit rapport.

Maar nu de andere kant van de medaille. Zoals allen zondigden en allen tekort hebben van GODS heerlijkheid, zo worden allen om niet gerechtvaardigd in de genade van Hem. Zo universeel als de donkere zijde is van zonde en tekort, zo universeel is ook de rechtvaardiging om niet. “Om niet” wil zeggen: zonder enige voorwaarde of tegenprestatie. Want het is “in de genade van Hem”.

Onze afkomst van Adam garandeert dat elk mens als armzalige zondaar ter wereld komt. Zó garandeert de verlossing in Christus Jezus dat elk mens wordt gerechtvaardigd. Dát is het Evangelie!

Delen: