GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 11:3,4 – zevenduizend mannen

23-08-2021 - Geplaatst door Andre Piet

“Heer, uw profeten doden zij, uw altaren halen ze omver en ik werd alleen overgelaten en zij zoeken mijn ziel.” 4 Maar wat zegt de godsspraak tot hem? “Ik liet voor Mijzelf zevenduizend mannen over die hun knie niet buigen voor de Baäl”.

In vers 3 wordt Elia geciteerd na de geschiedenis op de berg Karmel (1Kon.19:13). In plaats van dat het koninklijk huis diep onder de indruk was van het Goddelijke antwoord, dreigt Elia vermoord te worden en moet hij buiten het land het vege lijf zien te redden. Elia’s moed zonk hem helemaal in de schoenen en hij begeert te sterven (1Kon.19:4). Hij meende nog de enig overgebleven getrouwe te zijn. Ook de profeet Elia was uiteindelijk maar een mens zoals wij allen (Jak.5:17). Gaan we af op eigen bevindingen, dan zinken we zomaar weg in totale neerslachtigheid.

Het was de godsspraak die tot Elia kwam en zijn klacht in een geheel ander perspectief plaatste. Zeker, Elia behoorde tot een minderheid, een overblijfsel. Maar toch, het gezelschap was 7000x groter dan hij meende! En het geheim is: God zelf zorgde daarvoor. “Ik liet voor Mijzelf… over…”. Dat is dus geen mensenwerk. “Zevenduizend mannen” – het getal getuigt onmiskenbaar van Goddelijke perfectie!

Delen: