GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 11:2 – zoals Elia

22-08-2021 - Geplaatst door Andre Piet

God verstoot zijn volk niet dat Hij tevoren kende. Of hebben jullie niet waargenomen in Elia wat de Schrift zegt als hij bij God pleit tegen Israël…

Anders dan in Romeinen 8:29 doelt Paulus hier met ’tevoren kende’, exclusief op het volk Israël. God verstoot zijn volk niet. Dat doet Hij nu niet zoals Hij dat ook in het verleden niet deed. Ook niet wanneer de meerderheid van Israël afwijkt van God en zijn woord. Om zijn bewering te staven neemt de apostel zijn lezers mee naar een zwarte bladzijde in Israëls geschiedenis: de tijd van Elia (1Koningen 19).

Op de berg Karmel had God met vuur geantwoord en het offer ontstoken (1Kon.18). Maar het goddeloze koningshuis van Achab en Izebel was furieus op Elia en wilde hem ombrengen zodat deze genoodzaakt werd buiten het land te vluchten.

De parallellen tussen deze geschiedenis en Paulus’ dagen mogen ons niet ontgaan. Het grote Offer is gebracht en God zelf heeft het ontstoken. Maar evenals ten tijde van Elia willen ook in Paulus’ dagen Israëls leiders niet luisteren en vervolgen op brute wijze de getrouwen. En zoals destijds Elia, bevindt ook Paulus zich buiten het land. Getalsmatig stelt wat is overgebleven niets voor. Maar God rekent anders…!

Delen: