GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:17 – vanuit geloof, tot in geloof

20-07-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Want rechtvaardigheid van God wordt daarin onthuld, vanuit geloof tot in geloof, zoals staat geschreven “de rechtvaardige vanuit geloof, zal leven”.

In het Evangelie wordt GODS rechtvaardigheid onthuld, doordat Hij zijn belofte heeft vervuld. Hij heeft recht gedaan aan zijn Woord! Er is niemand die zozeer gelooft in het Woord van GOD als juist GOD zelf. We vinden het misschien vreemd om het zo te formuleren, maar toch is dat precies zoals Paulus dit benoemt in 3:3, waar hij schrijft over “het geloof van GOD”. GOD gelooft in zijn Woord want Hij weet dat het waar is en ook waar gemaakt wordt. Daar staat Hijzelf garant voor

Over de onthulling van de rechtvaardigheid van GOD zegt Paulus dat dit is “vanuit geloof, tot in geloof”. “Vanuit geloof” betekent: geloof is de bron van waaruit de rechtvaardigheid van GOD voortkomt. Dat bevestigt precies waarmee we begonnen: GOD gelooft in zijn belofte en vanuit dat geloof wordt zijn rechtvaardigheid onthuld.  Maar het is niet alleen “vanuit geloof” maar ook “tot in geloof”. Het eerste gaat over GODS geloof, het tweede over het geloof van de mens. GOD is de bron en bewerker van de rechtvaardigheid en het vindt ingang bij de mens die gelooft.

Delen: