GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 10:11 – wie op hem zijn geloof vestigt…

06-08-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want de Schrift zegt: ieder die op hem zijn geloof vestigt, zal niet beschaamd worden…

Wat Paulus zojuist over geloof schreef is maar geen opvatting of bewering van hemzelf. Het is een waarheid die we in heel de Schrift tegenkomen en om dat aan te tonen, herhaalt Paulus het eerdere citaat uit Jesaja 28:16. In Romeinen 9:33 verwees hij ook al naar dat vers, maar daar vooral om aan te tonen dat Christus de steenrots is die door God in Sion is geplaatst. God heeft een fundament geplaatst in Sion door daar zijn Zoon als eersteling uit de doden op te wekken. De opgewekte Christus is het fundament omdat in hem en via hem alle mensen zullen worden gered, gerechtvaardigd en levend gemaakt. Een solider fundament bestaat niet. Al het andere is als zand en ongeschikt om op te bouwen.

Werken of presteren tellen voor God niet. Er valt bij Hem niets te verdienen aangezien Hijzelf degene is die alles geeft. Alles wat we zijn en hebben is enkel dankzij Hem. Alle eigen roem is daarom uitgesloten. Het komt aan op God te vertrouwen en Hem te nemen op zijn woord en alleen daarop te bouwen. Daar zal nooit iemand bedrogen mee uitkomen!

 

Delen: