GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 10:9 – de opgewekte Heer

01-08-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want indien je met de mond belijdt dat Jezus Heer is, en met je hart gelooft dat God hem opwekte uit de doden, zul je gered worden.

“Het woord van geloof” waar Mozes al van sprak in Deuteronomium gaat over Jezus Christus. Het heet een woord van geloof, omdat er geen werken aan te pas komen. Want God garandeert de redding in hem, die Hij tot Heer heeft gemaakt door hem uit de doden op te wekken (Hand.2:36). Deze garantie van redding klinkt ook onmiskenbaar door in de naam ‘Jezus’, dat is: JAHWEH redt.

Dat JAHWEH redt, is onvoorwaardelijk. Door Jezus is Hij Heer en Redder van allen. Er is één weg waardoor God redt: door geloof. Geloven (of vertrouwen) is be-amen met hart en mond. Het Evangelie is het goede bericht omtrent Jezus Christus, de opgewekte Heer. De eersteling uit de doden. Hij is de Goddelijke waarborg dat allen zullen worden levend gemaakt, zodat de dood wordt teniet gedaan. In hem (en in geen ander) is redding en nieuw leven.

De Schrift leert dat uiteindelijk allen, hemelsen, aardsen en onderaardsen, Jezus van harte als Heer zullen belijden. Tot eer van God de Vader (Filp.2:9-11). Dan is de redding compleet en allen omvattend!

Delen: