GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 10:8 – in uw mond en hart

31-07-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord van geloof dat wij herauten.

Paulus betoogt in deze verzen dat ook Mozes onder het oude verbond reeds sprak van “rechtvaardigheid van geloof”. Zoals in de profetie van Deuteronomium 30 waar de terugverzameling van Israël uit de volken wordt voorzegd. Vanaf dan zal Israël ondervinden dat het gebod niet moeilijk is en evenmin ver weg (Deut.30:11).

Onder het oude verbond meende men dat de wet zou worden gedaan met handen en voeten. Een voortdurende exercitie in het opvolgen van  opdrachten. Onder het nieuwe verbond daarentegen zal men ont-dekken dat de wet een “woord van geloof” is. Geen opdrachten maar beloften. Geen woord dat gewerkt maar een woord dat geloofd zou worden. Een woord waarvan de vervulling door God zelf gegarandeerd wordt.

Paulus predikt dit “woord van geloof”. Maar, zo zegt hij: ook Mozes verkondigde dit al. Vandaar “het woord van geloof dat wij herauten”. Als eenmaal de bedekking van het hart wordt weggenomen (= de besnijdenis van het hart), dan zal openbaar worden dat Gods woord één en al belofte is. Hij doet het! En dat woord vervult ook harten en monden!

Delen: