GoedBericht.nl logo
English Blog

Psalm 2:7 – vandaag heb ik je verwekt

26-04-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Ik verhaal van het besluit van JAHWEH: Hij sprak tot mij: Mijn Zoon ben je, vandaag heb ik je verwekt.

De tweede psalm, geschreven door David, spreekt profetisch van de tijd dat God zal ingrijpen in het wereldgebeuren. Of de volkeren dat nu op prijs stellen of niet, God heeft zijn Koning gesteld te Sion. Niemand die Hem daarvan kan afbrengen. Ook niet de verenigde naties (:2). Deze Koning, de Messias, is uiteraard de Zoon van David. Maar hij is meer dan dat: hij is de Zoon van God! In de meest letterlijke zin van het woord. Want door God zelf verwekt.

In Lucas 1:35 lezen we dat de engel tegen Maria zei dat de kracht van de Allerhoogste haar zou overschaduwen en dat het kind dat zij zou baren daarom ‘Zoon van God’ genoemd zou worden. Een volstrekt unieke gebeurtenis en daarom is Hij ook met recht “de eniggeboren zoon van God”.

Maar drieëndertig jaar later werd deze Zoon opnieuw door God verwekt. Dat was op de dag dat hij werd opgewekt uit de doden (Hand.13:33,34). Nadat de steen was afgewenteld sprak God tot hem: “Mijn Zoon ben je, vandaag heb Ik je verwekt”. Eens voor altijd!

Delen: