GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 12:1 – een nieuw hoofdstuk

29-10-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Ik moedig jullie dan aan broeders, door de erbarmingen van God, jullie lichamen te presenteren [als] een levend, heilig offer…

De hoofdstukken 9 t/m 11 vormden een intermezzo in deze brief. Heel fraai geeft Paulus daarmee stilistisch uitdrukking aan wat hij in die hoofdstukken te melden heeft. Hij bespreekt hoe de huidige tijd een onderbreking vormt in Gods handelen met Israël. Want slechts tijdelijk heeft God dit volk op een zijspoor gezet (11:25).

Men zou na het slot van hoofdstuk 8 eventueel gewoon verder kunnen lezen in hoofdstuk 12, zonder het idee daarbij te hebben, de draad kwijt te zijn geraakt. In de hoofdstukken 6 t/m 8 had de apostel betoogd dat God onze sterfelijke lichamen levend maakt door zijn Geest die in ons woont (8:11). En het is op dat thema dat hij vanaf hier voortborduurt. Romeinen 12 vers 1 markeert duidelijk het begin van het praktische deel van de brief. Het voorgaande was leerstellig, het navolgende toont de consequenties van Paulus’ onderwijs in de praktijk.

Hoewel hoofdstuk 12 vers 1 qua onderwerp aansluit op hoofdstuk 8, is het inhoudelijk wel geheel in lijn met het direct voorafgaande. Want als alles uit, door en tot in God is (11:36), wat zou de practische consequentie daarvan dan anders zijn, dan deze God in alles te verheerlijken?!

 

Delen: