GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 11:36 – aan Hem de heerlijkheid!

28-10-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want vanuit Hem en door Hem en tot in Hem zijn alle dingen. Aan Hem de heerlijkheid tot in de aeonen. Amen!

De drie Griekse voorzetsels maken kort en krachtig duidelijk hoe “alle dingen” zich verhouden tot de ene God. ‘Het al’ komt voort uit God – Hij is de oorsprong. ‘Het al’ bestaat ook door God – Hij is het medium dat alles draagt en richting geeft. ‘Het al’ is ook tot in God – Hij is de eindbestemming. Zoals alles uit God voortkomt, zó komt ook alles ook weer bij God terug.

Het is deze waarheid die God als GOD verheerlijkt (Rom.1:21). Het beantwoordt niet slechts de vraag waar de schepping vandaan komt maar ook het grote raadsel van de oorsprong van het kwaad (vergl. Jes.45:7). Er gaat niets buiten GOD om. En vandaar dat de door God gewilde eindbestemming van elk creatuur op voorhand is verzekerd. Want wie of wat zou dit kunnen tegenhouden? Alles is immers uit, door en tot in Hem?!

Voor dit universele en adembenemend perspectief staat GOD zelf garant. Met nog diverse aeonen, wereldtijdperken, te gaan, staat de glorieuze uitkomst absoluut vast. Wat een toekomst! Elke knie zal bij “de voleinding der aeonen” in aanbidding neerknielen voor deze onvolprezen Schepper!

Delen: