GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Romeinen 11:36 – ta panta, het al

27-10-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want vanuit Hem en door Hem en tot in Hem zijn alle dingen. Aan Hem de heerlijkheid tot in de aeonen. Amen!

Dit bijbelvers is het eindpunt van Paulus’ betoog dat begon in hoofdstuk 9. Het is ongetwijfeld ook het hoogtepunt van zijn uiteenzetting. Een sluitstuk dat alles in één zin samenvat. Het verklaart het verleden (“vanuit Hem”), het heden (“door Hem”) en de toekomst (“tot in Hem”). Jazeker, het verklaart “alle dingen” (Gr. ta panta) waarover Paulus in het voorgaande uitwijdde. Over Israël en de natiën. Over de wijsheid en kennis van God. Over Gods oordelen en onnaspeurlijke wegen. Van alles en iedereen is HIJ de oorsprong, het medium en doeleinde.

Dit is de toetssteen van alle ware filosofie en theologie. Dit is wat God met recht ‘GOD’ maakt, theos, wat afgeleid is van een werkwoord dat (stellen of) plaatsen betekent. GOD plaatst alle dingen. Iets vindt plaats omdat Hij het een plaats geeft. Die waarheid is letterlijk: EENvoudig. Omdat alles uit de Ene voortkomt en door de Ene bestaat, keert alles ook weer tot de Ene terug. Het Latijnse woord voor heelal, ‘universum’ illustreert dit treffend. Vanuit de woordopbouw betekent dat (‘uni’ = één en ‘versum’ = gekeerd naar): alles keert zich naar Eén!

Delen: