GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 11:35 – niets verschuldigd

26-10-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Of wie heeft aan hem eerst gegeven en waarvoor hij zal worden terugbetaald?

Gods wijsheid en kennis zijn onpeilbaar diep. En zijn oordelen en wegen zijn onnaspeurlijk. Geen mens kan daar ook maar een vinger achter krijgen. En daar komt nóg iets bij: God is ook geen enkele tegenprestatie aan de mens verschuldigd.

Als schepselen zijn we bedacht door Hem en uit zijn hand voortgekomen. Het initiatief in alles, ligt bij Hem. Van geen enkele gedachte of actie, denken of doen, zijn we zelf de oorsprong. Niemand heeft zichzelf gemaakt. Alles wat ik ben, ben ik door de Schepper die mij maakte. En alles wat ik heb, heb ik van Hem gekregen. Niets dat mij eigen is, heb ik van mezelf,

Zoals God geen tegenprestatie verschuldigd is aan de mens, zo is Hij hem ook geen verantwoording schuldig. Een mindere kan door zijn meerdere opgeroepen worden zich te verantwoorden. Omgekeerd niet. Eerder in Romeinen 9 betoogde Paulus dat wij mensen als klei in de hand van de Pottenbakker zijn. Zowel “vaten van eer” als “vaten zonder eer”. En aan niemand hoeft God zich daarvoor te verantwoorden (9:20,21). Want Hij is GOD. Slechts aan Zichzelf is Hij verschuldigd (want beloofd is beloofd) alle dingen wonderbaar te voltooien!

Delen: