GoedBericht.nl logo
English Blog

Lucas 8:10 – waarom gelijkenissen?

08-03-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Hij nu zei: aan jullie is het gegeven te kennen de geheimen van het Koninkrijk van God. Maar aan de overigen [spreek ik] in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen.

Over het motief waarom Jezus in gelijkenissen vertelde, bestaat een hardnekkig misverstand. Alom wordt daarover verteld dat Jezus dit deed om aan zijn toehoorders iets begrijpelijk te maken. Een illustratie ter verduidelijking. Maar wat Jezus zelf daarover verklaarde, zoals hierboven, staat daar haaks op.

Jezus sprak tot de scharen in gelijkenissen, opdat ze niet zouden zien en begrijpen. Ze hoorden zijn verhalen aan over een zaaier, een visnet, een schat in de akker, enzovoort. Maar zonder dat hen werd uitgelegd wat die verhalen betekenen. Wat de onderdelen in het verhaal voorstellen (“de akker is de wereld”, “het zaad is het woord…”, enz.), dat werd hen niet verteld. Jezus gaf die uitleg wel, maar alleen aan de intimi van discipelen. Aan de rest was dat niet besteed.

Gelijkenissen spreken van de tijd waarin het Koninkrijk van God verborgen zou zijn. Evenals de Koning zelf. En Israël als volk doof en blind. Totdat… God zelf hun oren en ogen zal openen. “Wie oren heeft, die hore” (8:8).

Delen: