GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 7:5 – geprikkeld door de wet

07-03-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want toen wij in het vlees waren, werkten de hartstochten van de zonden die door de wet zijn, in onze leden, om vrucht te dragen voor de dood.

Het “… toen wij in het vlees waren” plaatst Paulus tegenover het “nu” in vers 6. Het grote contrast tussen het bestaan vóór de dood en bestaan in het opstandingsleven. In het bijzonder heeft Paulus het hier over hen die de wet kennen (:1) en van huis uit “onder de wet” stonden (3:19). “De hartstochten van de zonden” oftewel de zondige hartstochten “werkten… door de wet”. Later in dit hoofdstuk haast Paulus zich, om op te merken dat niet de inhoud van de wet zelf zondig is (:7) maar haar uitwerking bij degenen die onder de wet staan (:8).

De wet prikkelt zondige hartstochten zodra de mens probeert deze hartstochten niet te doen. Zoals Paulus in 6:14 opmerkte: waar de mens onder de wet staat, voert de zonde heerschappij over hem. Niemand wordt meer beheerst door de zonde, dan degene die tracht de zonde te vermijden. Voor zover dit pogen al vruchtbaar is, dan is het “vruchtdragen voor de dood“. Want het leidt tot niets, het is contraproductief en het maakt dat de mens onmogelijk echt leeft.

Delen: