GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 7:4 – vruchtdragend voor GOD

06-03-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Zo dan mijn broeders, ook jullie werden gedood voor de wet (door het lichaam van Christus), om van een ander te worden, van degene die uit de doden opgewekt wordt, opdat wij vrucht zouden dragen voor God.

Pas hier verduidelijkt Paulus de vergelijking in de voorgaande verzen. Met het sterven van de man doelde hij op het gedood worden van “het lichaam van Christus” aan het kruis. Christus representeert de Heer (vergl. Zach.12:10; 14:4), met wie Israël sinds de wetgeving op Sinaï een huwelijksrelatie onderhield. En aangezien de Man stierf is het oude (huwelijks)verbond beëindigd.

Maar, zo schrijft Paulus, niet alleen de Man stierf toen, “ook jullie werden gedood voor de wet“. Want waar de echtgenoot sterft, is ook aan de echtgenote (als zodanig) een einde gekomen. Voor de wet is zij geen echtgenote meer. En dus is zij vrij om van een ander te worden. En van wie wordt ze dan het eigendom? “Van degene die uit de doden opgewekt” werd! Maar is dat dan niet dezelfde als degene die stierf? Jawel, maar in een totaal nieuwe status! In deze nieuwe verhouding regeert geen zonde en dood meer. Het is een levende relatie van liefde, vruchtdragend voor GOD!

Delen: