GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 7:3 – vrij van de wet

05-03-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Dus dan zal zij bij het leven van de man als echtbreekster betiteld worden, indien zij van een andere man wordt. Maar indien de man zou sterven is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is als zij van een andere man wordt.

Om duidelijk te maken dat de wet slechts geldigheid heeft tot aan de dood, maakt Paulus in deze verzen een vergelijking met een vrouw die wettig aan haar man is gebonden. Uiteraard, zolang als deze man leeft. Want wanneer de man sterft is de vrouw van “de wet van de man” ontslagen. Paulus hint hier onmiskenbaar op de verbondsrelatie tussen de Heer en zijn volk Israël. Die verhouding wordt vaak vergeleken met die van een huwelijk. Israël is de vrouw, de man is de Heer. En wanneer het volk andere goden achterna liep wordt dit dan ook steevast als overspel en echtbreuk betiteld (Jer.1:1,8).

Na de dood van de man echter, verandert deze situatie compleet. Vanaf dat ogenblik immers, is de vrouw “vrij van de wet”. Deze illustratie van een huwelijk kan iedereen begrijpen. Maar de Joodse lezers worden hierin ook direct aangesproken (:1). Want zij zijn deze vrouw! Maar wie is “de andere man”?

Delen: