GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 9:4 – wetgeving, eredienst en beloften

19-06-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… die Israëlieten zijn, van wie (…) de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften…

Maar liefst acht zegeningen noemt Paulus om duidelijk te maken hoezeer Israëlieten bevoorrecht zijn boven de natiën. Vier ervan hebben we al bezien. Bij “de verbonden” (d.w.z. het oude en nieuwe verbond) behoren ook de wetgeving en de eredienst.

Bij de wetgeving denken we uiteraard aan de wet die Israël op de berg Sinaï van God ontving. In die wetgeving wordt ook uitgebreid gesproken over de eredienst zoals deze plaatsvond in de tabernakel en later in de tempel (Hebr.9:1,6). Het betreft het hele bestel van rituelen, priesterdienst, hoogtijden, offers, enzovoort. Het typerende van het oude verbond is dat de wet en de eredienst als een verzameling opdrachten werden beschouwd. “Onder de wet”, als onder een last (Hand.15:10).

Onder het nieuwe verbond daarentegen, krijgen wetgeving en eredienst een totaal nieuwe betekenis. Niet omdat de wet of de eredienst komen te vervallen, maar omdat Israël zal ont-dekken (de bedekking wordt weggenomen!) dat de wet profetie is. Het “gij zult” en “gij zult niet” blijken evenzovele beloften van God te zijn die Hijzelf zal vervullen. Wat een bevrijding! Zó schrijft God zijn wetten in hun harten.

Delen: