GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 9:4: de heerlijkheid en de verbonden

18-06-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… die Israëlieten zijn, van wie de zoonstelling is en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften…

In de opsomming van voorrechten die van Godswege aan Israëlieten zijn gegeven volgt na “de zoonstelling” als tweede “de heerlijkheid”. Deze term verwijst naar Gods heerlijkheid die als wolk ooit zichtbaar de tabernakel vulde (Ex.40:34,35) en later ook de tempel van Salomo (2Kron.7:1). De heerlijkheid die later via de Olijfberg (!) de stad heeft verlaten (Ezech.11:23) en pas in een toekomstig herbouwde tempel in Jeruzalem weer terug zal keren (Ezech.43:4,5). Deze heerlijkheid die door rabbijnen de ‘sjechina’ (=aanwezigheid) wordt genoemd, behoort primair de Israëlieten toe.

Dan volgt als derde Israëlietisch voorrecht “de verbonden”. Let op het meervoud. Te denken is in de eerste plaats aan het verbond met Abraham waarvan de lijn via Izaäk werd voortgezet naar Jakob en diens zonen. Later sloot God een verbond met Israël bij de berg Sinaï maar de geldigheid daarvan is beperkt. Jeremia kondigde aan dat God in de toekomst een nieuw verbond zal sluiten met Israël ter vervanging van het oude verbond. Maar bedenk: zowel het oude als het nieuwe verbond wordt uitdrukkelijk gesloten met het volk van Israël. Deze belofte staat nog steeds!

Delen: