GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 9:5 – de vaderen & de Christus

20-06-2021 - Geplaatst door Andre Piet

(Israëlieten ….) van wie de vaderen zijn en vanuit wie de Christus is naar het vlees, die is boven alles, God gezegend tot in de aeonen, amen!

De laatst genoemde voorrechten van Israël, verbinden het begin en het einde van “de beloften” aan elkaar. De geschiedenis begon bij de verkiezing van de aartsvaders. En eindigt het niet bij “het zaad van Abraham”, de Christus in wie de beloften hun vervulling vinden (Gal.3:19)? Uiteraard is dat “naar het vlees” gerekend (Rom.1:3). Dit verwijst naar de stamboom die toont hoe de beloften vererfd zijn en uiteindelijk terecht zijn gekomen bij “de Messias”.

Maar er is ook een andere lijn. Want “naar de geest” gerekend is de Christus door God zelf verwekt en daarom is hij ook “de Zoon van God“. Eerst verwekt door de kracht van de Allerhoogste bij Maria (Luc.1:35) en later door God verwekt uit de doden (Hand.13:32,33).

De komst van de Christus vormt het absolute hoogtepunt van Israëls voorrechten. Hij is boven alles. Nu ook letterlijk. Want hij is (zoals was voorzegd) verhoogd aan Gods rechterhand (Ps.110:1). Het is via deze Christus en alle andere voorrechten die aan Israël toevielen, dat God zijn glorie door de aeonen heen zal etaleren!

Delen: