GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 9:6 – het woord van God vervallen?

21-06-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Maar het is niet alsof het woord van God zou zijn vervallen. Want niet allen die vanuit Israël zijn, die zijn Israël.

Gelden de acht genoemde Goddelijke voorrechten die aan Israëlieten zijn gegeven, daadwerkelijk alle Israëlieten? Hebben zij allen, hoofd voor hoofd hier deel aan? Maar in dat geval is het onverklaarbaar hoe de meerderheid van de Israëlieten in de tegenwoordige tijd Christus verwerpen. Alsof het woord van God vervallen zou zijn! Een volstrekt ondenkbare optie.

Het feit dat aan Israëlieten zeer bijzondere voorrechten zijn gegeven, strijdt niet met de observatie dat de meerderheid van de Israëlieten hieraan momenteel geen deel heeft. Het ondermijnt het woord van God niet en de geldigheid van het woord komt er niet door in het gedrang. Dat is geen dogmatische dooddoener. Paulus onderbouwt zijn stelling vanuit het woord van God.

Tot Israël behoren, zo betoogt de apostel, is maar geen louter genealogisch gegeven. Dat iemand geboren is uit Israëlietische ouders is niet doorslaggevend. De kring van hen die daadwerkelijk en van Godswege tot Israël gerekend worden, is veel kleiner dan zij die nominaal (= in naam) tot dit volk behoren. God heeft het geheel op het oog, jazeker, maar Hij gaat altijd uitverkiezend (selectief) te werk.

Delen: