GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 9:7,8 – in Izaak zal uw zaad genoemd worden

23-06-2021 - Geplaatst door Andre Piet

En ook niet allen zijn kinderen die zaad van Abraham zijn, maar “in Izaak zal uw zaad genoemd worden”. 8 Dat wil zeggen: niet de kinderen van het vlees, die zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte rekent Hij tot zaad.

Israëliet-zijn is meer dan alleen afstamming. Abraham had naast Izaak nog zeven zonen, waarvan Ismaël de bekendste en ook de oudste was (zie Gen.25:1-6). Zij allemaal waren vanuit biologisch standpunt bezien “zaad van Abraham”, maar slechts één uit hen werd ook zo gerekend. Want alleen Izaak was een kind van de belofte. Via Izaak zou Gods belofte aan Abraham voortgang vinden.

Ook hier zien we, zoals zo vaak, hoezeer God de lijn van “het vlees” negeert en terzijde stelt. Hoeveel kinderen Abraham ook verwekt moge hebben, slechts één uit hen was drager van de belofte. Dat wil niet zeggen dat Abrahams andere kinderen voor God oninteressant zouden zijn of geen deel hebben aan de zegeningen. Integendeel! God zou immers via het zaad van Abraham alle geslachten van de aardbodem zegenen (Gen.12:3). De zegen die God voornemens is te geven, is all-inclusive. Maar het kanaal of instrument waarvan Hij zich bedient is specifiek en exclusief. Via Izaak en niemand anders.

Delen: