GoedBericht.nl logo

Romeinen 5:1 – vrede naar God toe!

18-12-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Gerechtvaardigd wordend dan vanuit geloof, hebben wij vrede naar God toe, door onze Heer, Jezus Christus…

Het “dan” in dit vers is de conclusie uit het voorgaande betoog waarin centraal stond dat GOD degene rechtvaardig verklaart, die op Hem vertrouwt. Zodat niet de werken van de mens maar GODS onvoorwaardelijke belofte het enige is dat ertoe doet.

Zojuist had Paulus uitgelegd dat zoals Abraham geloofde in de GOD die de doden (“verstorvenen”) levend zou maken, zo geloven wij in de GOD die Jezus onze Heer uit de doden heeft doen opstaan. Waarom? Antwoord: “om onze rechtvaardiging” (4:25).  Want aan de andere zijde van het graf is onvergankelijkheid, leven en rechtvaardigheid. Terwijl alle doden nog in het graf liggen, is hij als eersteling door GOD “uit de doden” opgewekt, als een waarborg dat alle mensen (“ieder in zijn eigen rangorde”) hem zullen volgen.

Aangezien GOD Jezus onze Heer uit de doden opwekte “om onze rechtvaardiging”, betekent dit dus dat Hij “vóór ons is”! Terwijl de mensheid GODS Zoon kruisigde, wekte GOD hem drie dagen later op, om diezelfde mensheid te rechtvaardigen! Daarmee heeft GODS liefde bewezen, alle vijandschap te overtreffen. “Door onze Heer, Jezus Christus”. Daarom hebben wij vrede naar GOD toe!

Delen: