GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 4:25 – overgeleverd maar ook opgewekt

17-12-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Hem die Jezus onze Heer opwekte uit de doden; 25 die werd overgeleverd om onze misstappen en werd opgewekt om onze rechtvaardiging.

Vers 25 toont het contrast tussen het aandeel van de mens enerzijds (“overgeleverd… misstappen”) en het aandeel van GOD anderzijds (“opgewekt… rechtvaardiging”). In het boek Handelingen wordt deze tegenstelling heel dikwijls naar voren gebracht. “…de Leidsman van het leven hebben jullie gedood, maar God heeft hem opgewekt uit de doden…” (Hand.3:15; 4:10; 10:39,40). Het doet denken aan de voorzeggende woorden in Jesaja 53:5. “… om onze overtredingen werd hij verwond…”. Het waren de overtredingen van het volk die Jezus onschuldig veroordeelde om hem ter dood over te leveren aan de Romeinen.

Mensen konden Jezus doden maar alleen GOD kon hem vervolgens opwekken van tussen de doden uit. Als eersteling. De reden van zijn opwekking is “onze rechtvaardiging”. In de navolgende hoofdstukken gaat Paulus dit nog uitgebreid toelichten. Zoals heel de mensheid veroordeeld is om zondaar en sterveling te zijn vanwege Adam, zo vindt heel de mensheid “rechtvaardiging van leven” (5:18) in Christus. Het Leven dat hij in zijn opwekking aan het licht bracht, volmaakt en onvergankelijk, wordt het deel van alle mensen. Dat heel de mensheid rechtvaardig zal zijn, vindt zijn garantie in de opgewekte Christus!

Delen: