GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 4:24 – Hem die Jezus, onze Heer opwekte

16-12-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… ons (…) die geloof vestigen op Hem die Jezus onze Heer opwekte uit de doden…

Het is opmerkelijk dat in ‘het Nieuwe Testament’ keer op keer grote nadruk gelegd wordt op het feit dat GOD Jezus opwekte uit de doden. Petrus verklaarde het op de Pinksterdag (Hand.2:24) en later n.a.v. de genezing van de verlamde bij de Schone Poort (Hand.3:15,26). En nog weer later in het huis van de Romeinse hoofdman Cornelius (Hand.10:40). Ook Paulus hamerde in zijn getuigenis telkens op dit feit. In Antiochië (Hand.13:30) en op de Areopagus in Athene ( Hand.17:31).

Dat het GOD was die Jezus uit de doden opwekte, bepaalt ons bij het feit dat Jezus werkelijk mens was en geheel afhankelijk van GOD om te worden opgewekt. Het bepaalt ons bovendien bij de waarheid dat Jezus werkelijk dood was. Na zijn sterven leefde hij niet op een andere wijze voort, nee, hij was dood. En wanneer GOD hem niet zou hebben opgewekt, dan was hij nog steeds dood geweest.

Het is niet waar dat Jezus uit eigen kracht zou zijn opgestaan. GOD wekte een dode mens op. Als eersteling, om nooit meer te sterven. Zijn opwekking staat garant voor de opwekking van alle mensen. Niemand uitgezonderd!

Delen: