GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 4:23,24 – ook vanwege ons

15-12-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Echter niet alleen vanwege hem werd geschreven: “het wordt hem gerekend”, 24  maar ook vanwege ons, die het gerekend zal worden, die geloof vestigen op Hem die Jezus onze Heer opwekte uit de doden…

De mededeling in Genesis 15:6 dat Abrahams geloof hem werd gerekend tot rechtvaardigheid, is niet slechts historisch. De melding is veel meer dan een postuum eerbetoon aan de aartsvader. Paulus zegt dat het werd geschreven “ook vanwege ons”. Want niet alleen Abrahams geloof, maar ook ons geloof rekent GOD tot rechtvaardigheid.

Eerder lazen we al dat Abraham geloofde in de GOD die de doden levend maakt (:17). Sara’s schoot was “verstorven” en ook Abrahams mannelijkheid was “verstorven”. Maar Abraham vertrouwde op GODS voorzegging die uit een “verstorven” man en vrouw, nieuw leven zou verwekken. Dat was geen opdracht maar een belofte!

In essentie is Abrahams vertrouwen op GOD, niet anders dan ons vertrouwen op Hem die Jezus onze Heer opwekte uit de doden. Onze Heer is immers “de zoon van Abraham” (Mat.1:1) en evenals Izaak, naar GODS belofte voortgekomen “uit doden” (verstorvenen). Abraham ondervond opstanding, waardoor Izaak werd verwekt, en zo heeft GOD ook onze Heer doen opstaan en hem verwekt uit de doden!

Delen: