GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 4:22 – daarom!

14-12-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… ten volle verzekerd dat Hij die beloofd had, ook in staat was dat te doen. 22 Daarom ook werd het hem gerekend tot rechtvaardigheid.

Paulus begon dit hoofdstuk met het bekende citaat vanuit Genesis 15 over Abrahams geloof dat GOD tot rechtvaardigheid rekende. Het hele navolgende betoog is een toelichting op dat gegeven. En de conclusie mag ondertussen wel duidelijk zijn. Abraham vertrouwde op GOD die onvoorwaardelijk zou doen hetgeen Hij had beloofd. Het zijn geen prestaties (werken) die een mens  tot een rechtvaardige maken. Wat voor GOD telt is te be-amen wat Hij belooft.

Let wel: Abrahams geloof was geen voorwaarde voor de vervulling van GODS belofte. In dat geval zou via een achterdeur alsnog weer een voorwaarde voor de vervulling van de belofte zijn binnengeslopen. Dan wordt ‘geloof’ een nieuw soort ‘werk’. Nee, uitgangspunt is de onvoorwaardelijkheid van de belofte. GOD zou Abrahams nageslacht maken als de sterren des hemels. Punt. Ongeacht of Abraham dit zou geloven of niet. En op zo’n belofte, dus puur om niet, zei Abraham ‘amen’!.

DAAROM werd Abrahams geloof hem tot rechtvaardigheid gerekend. Niets hing af van hemzelf of van een ander mens. GOD zou doen wat Hij had beloofd. Dat is het Evangelie. Einde bericht!

Delen: