GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 4:20 – heerlijkheid gevend aan GOD

12-12-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… maar aan de belofte van God werd niet getwijfeld in ongeloof, maar hij werd bekrachtigd in geloof, heerlijkheid gevend aan God, 21 en ten volle verzekerd dat Hij die beloofd had, ook in staat was dat te doen.

De verwekking van menselijk leven in het algemeen is een groot wonder. Maar als een bijna honderdjarige, impotente man bij zijn vrouw van negentig die nooit kinderen kon krijgen, een kind verwekt, dan mag dit gerust een wonder boven wonder heten!

Abraham kreeg geen opdracht, maar een belofte van GOD. Dat betekent dat GOD degene is die zou handelen. Abraham was er ten volle van verzekerd dat aangezien GOD degene is die belooft, Hij dit wil doen, Hij dit kan doen en dus ook dat Hij dit zal doen. En omdat hierin geen enkele bijdrage van de mens verwacht wordt, is alle eer aan GOD. Dat is heel kenmerkend in Paulus’ onderwijs.

Wanneer we GOD alle eer willen geven, dan moeten we aan Hem ook al het werk overlaten. Abraham en Sara waren slechts werktuigen in GODS hand. Instrumenten die Hijzelf had bedacht en ingezet. En GOD gebruikt ze. Zodat het honderd procent zijn prestatie is. Aan Hem dus ook alle eer!

Delen: