GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 4:20 – bekrachtigd in geloof

11-12-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… maar aan de belofte van God werd niet getwijfeld in ongeloof, maar hij werd bekrachtigd in geloof, heerlijkheid gevend aan God, 21 en ten volle verzekerd dat Hij die beloofd had, ook in staat was dat te doen.

Eenmaal negenennegentig jaar oud had Abraham vastgesteld, dat niet alleen zijn vrouw Sara, maar ook hijzelf, in termen van voortplantingsvermogen reeds “verstorven” was. Wat konden ze nog doen? Het antwoord is: niets! Maar waar de mens zijn plafon bereikt, begint GODS vloer. Abraham en Sara kregen geen opdracht maar een belofte van GOD. Dat betekent dat niet zij iets moesten doen, maar dat GOD zelf garant stond voor de vervulling van zijn voorzegging.

Abraham en Sara waren realistisch genoeg om hun onvermogen te onderkennen. Geen punt, want als GOD hen een kind belooft, dan doet hun eigen onvermogen totaal niet ter zake. Zou voor JAHWEH soms iets te wonderlijk zijn (Gen.18:14)? Het was juist in dit besef dat Abraham “werd bekrachtigd in geloof”. Hij wist: ik ben zwak, maar GOD is (al)machtig! Dat geloof hergaf Abraham zijn potentie: wat verstorven was onderging opstanding. Letterlijk!

Niets is zó relaxed én krachtig als het besef dat GOD niets van mij, maar alles van Zichzelf verwacht!

Delen: