GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 5:2 – staan in genade en roemen in hoop!

19-12-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Gerechtvaardigd wordend dan vanuit geloof, hebben wij vrede naar God toe, door onze Heer, Jezus Christus, 2 door wie wij ook de toegang hebben in het geloof, tot in deze genade, waarin wij staan en wij roemen in hoop van de heerlijkheid van God.

GOD wekte zijn Zoon uit de doden op “om onze rechtvaardiging”. Dat typeert GODS voornemen met de mensheid. Dat is ‘om niet’ en dus genade. Dat maakt ook dat we Hem volledig kunnen vertrouwen en daarom vrede hebben naar Hem toe.  Hij is geen vreemde of vijandige GOD die we het liefst op afstand zouden willen houden. Integendeel, de vrede die we naar Hem toe hebben, trekt ons ook naar Hem toe.

Het woord “toegang” is in het Grieks opgebouwd uit de elementen “naartoe” en “leiding”. Door de opgewekte Heer, Jezus Christus, worden we geleid naar GOD toe. Door de opstandingskracht van Christus “staan” ook wij, in een sfeer van genade en wij roemen in het uitzicht van “de heerlijkheid van GOD”. Geen angst voor de dingen die gaan komen maar een open venster op het glorieuze einddoel van GOD. Een eindeloze toekomst in het steeds stralender wordende eeuw-ige leven. Totdat GOD zal zijn “alles in allen”!

Delen: