GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 2:3 – waarom de wereld orthodoxie haat

19-08-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Maar reken je er op o mens, die hen oordeelt die zulke dingen praktiseren en ze zelf doet, dat je het oordeel van God zult ontsnappen?

Bovenstaande retorische vraag maakt Paulus eerdere statement nog duidelijker. Hoe hypocriet is het een oordeel uit te spreken over anderen, terwijl je dezelfde dingen ook praktiseert? Het enige verschil is dat de ‘moralist’ in het verborgene zijn ding doet, terwijl de rest het openlijk praktiseert. Maar juist dit verschil maakt het oordeel van de ‘moralist’ (lees: degene die oordeelt) des te kwalijker. Het is de ogenschijnlijke beschaafde maar vooral ook religieuze mens. die zich schuldig maakt aan deze schijnheiligheid. En de ‘goddeloze wereld’ weet dit ook en haat juist daarom ook de orthodoxie. De onwaarachtigheid is stuitend: de ‘fijnen’, de ‘vromen’, de ‘heiligen’, zij die het zo goed weten voor anderen, maar zelf niet naar de standaards leven die ze zeggen hoog te houden. Denk ook aan de striemende woorden die Jezus vaak uitsprak richting de godsdienstige leiders in zijn dagen. Openlijke zondaren en hoeren zouden hen voorgaan in het Koninkrijk, aldus Jezus.

Voor menselijke rechters kun je vaak nog goed wegkomen met verborgen kwade praktijken. Bij GOD niet – hij weet alles en oordeelt naar waarheid.

Delen: