GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Romeinen 2:1,2 – demasqué

18-08-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Daarom ben je onverdedigbaar o mens: iedereen die oordeelt. Want waarin je de ander oordeelt, veroordeel je jezelf, omdat jij die oordeelt, dezelfde dingen praktiseert. 2 Wij weten nu, dat het oordeel van God naar waarheid is over degenen die zulke dingen praktiseren.

In het voorgaande vers (1:32) betoogde Paulus dat de mens “de rechtsuiting van GOD beseft”: elk mens heeft weet van GOD en ook van goed en kwaad (in 2:14 “het geweten” genoemd). Geen mens heeft daarom een verontschuldiging (1:20). Vanaf dit vers sluit Paulus daar nog een andere categorie mensen bij in, namelijk “iedereen die oordeelt”. Zij zouden wellicht tot dusver kunnen menen ‘buiten schot’ te zijn gebleven. Immers, ‘moralisten’ veroordelen ook de uitspattingen die Paulus zojuist had opgesomd.

Maar Paulus prikt door dit moralistisch oordelen heen. Want het is slechts schijn. Voor het oog onderscheiden de ‘moralisten’ zich wellicht van degenen die zij veroordelen, maar in het geniep praktiseren zij dezelfde dingen. En aangezien “het oordeel van GOD naar waarheid is” en Hij ook de verborgen dingen ziet (:16), ontmaskert Hij het schijnheilige toneelspel van de mens. Hypocrisie is zoveel kwalijker dan het gedrag dat ze veroordeelt want ze houdt de schijn op beter te zijn. GOD rekent slechts met wat echt is.

Delen: