GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 2:4 – de rijkdom van zijn geschiktheid

20-08-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Of veracht jij de rijkdom van zijn geschiktheid, verdraagzaamheid en geduld, niet wetend, dat het geschikte van God jou tot bezinning leidt?

Laten we goed de draad proberen vast te houden van wat Paulus hier betoogt. In hoofdstuk 1 schreef hij over de wereld die van GOD los is en in haar praktijken dit ook demonstreert. Vanaf hoofdstuk 2:1 betrekt Paulus ook de ‘moralist’: degene die zich een oordeel over die losgeslagen wereld aanmatigt maar ondertussen schijnheilig, dezelfde dingen doet. Deze leugenachtigheid maakt hen feitelijk nog decadenter dan de wereld die deze dingen openlijk doet.

Bovenstaand vers geeft een tweede reden waarom juist ook de oordelende mens, niet aan GODS oordeel zal ontsnappen. Dat is omdat men de schijn opvoert GOD te vertegenwoordigen, maar feitelijk geen idee heeft van wie Hij werkelijk is. Men veracht de rijkdom van zijn geschiktheid (> goedertierenheid), verdraagzaamheid en geduld. Men verheft zich in misplaatste hoogmoed boven anderen maar heeft totaal geen oog voor GODS goedertierenheid en voor alles waarin dat blijkt. Ook dat is kenmerkend voor orthodoxe godsdienstigheid. Men schildert God graag af als hard en streng, zonder te beseffen dat Hij ook in zijn strengheid, altijd liefde is. Want Hij brengt al zijn creaties uiteindelijk thuis!

Delen: