English blog

Romeinen 2:4 – wat leidt tot bezinning?

08-03-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Of veracht je de rijkdom van zijn vriendelijkheid, verdraagzaamheid en geduld, niet wetend, dat de vriendelijkheid van God jou tot bezinning leidt?

Toen Jezus aan Petrus vroeg naar diep water te gaan om zijn netten uit te zetten (Luc.5:4), had Petrus daartegen bezwaar gemaakt. Toch deed hij het en wat bleek? De netten zaten overvol van vis! Vrienden in een andere boot moesten helpen maar zelfs beide boten samen konden de overvloed van vis niet bergen. Toen Petrus dat zag, viel hij voor Jezus neer en zei: “Ga uit van mij, want ik ben een zondig man Heer”. Hij had geen donderpreek of woorden van veroordeling gehoord. Nee, het was de vriendelijkheid van de Heer die Petrus tot bezinning bracht.

Predikers genoeg die dreigen met ‘hel en verdoemenis’ (een leugen zijn trouwens!) en op deze wijze trachten het publiek te bekeren. En nog vaak met succes ook. Maar het is angst-gedreven ‘bekering’. Heils-egoïsme. Niet gebaseerd op GOD vertrouwen maar Hem juist wantrouwen.

Ware Bijbelse bezinning (Gr. metanoia) is het resultaat van GODS rijke vriendelijkheid. Zulke prediking leidt tot oprechte bezinning. Het is GODS goede bericht dat harten raakt en mensen tot bezinning en op de knieën brengt.

Delen: