GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 2:4 – wat leidt tot bezinning?

21-08-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Of veracht jij de rijkdom van zijn geschiktheid (vriendelijkheid), verdraagzaamheid en geduld, niet wetend, dat het geschikte (vriendelijke) van God jou tot bezinning leidt?

Predikers genoeg die dreigen met ‘hel en verdoemenis’ en menen dat op die wijze mensen tot ‘bekering’ komen. Maar wat is dat voor ‘bekering’? Niet van harte maar angst-gedreven! Niet gebaseerd op GOD vertrouwen (=geloof) maar op wantrouwen.

Toen Jezus ooit eens aan Petrus overdag vroeg naar diep water te gaan om zijn netten uit te zetten (Luc.5:4), had Petrus daartegen bezwaar gemaakt. Toch deed hij het en wat bleek? De netten zaten overvol van vis! Vrienden in een andere boot moesten helpen maar zelfs beide boten samen konden de overvloed van vis niet bergen. Toen Petrus dat zag, viel hij voor Jezus neer en zei: “Ga uit van mij, want ik ben een zondig man Heer”. Petrus had geen donderpreek of woorden van veroordeling gehoord. Nee, het was de vriendelijkheid van de Heer die Petrus tot bezinning bracht.

Ware Bijbelse bezinning (Gr. metanoia) is het resultaat van GODS rijke vriendelijkheid. Zulke prediking leidt tot oprechte bezinning. Het is GODS goede bericht dat harten raakt en mensen tot bezinning leidt en op de knieën brengt.

Delen: