GoedBericht.nl logo
English Blog

1Johannes 1:7 – in het licht wandelen

28-04-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Maar indien we in het licht zouden wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar…

Licht en waarheid zijn in de Bijbel synonieme begrippen. Leugen daarentegen is alles wat geen licht verdraagt. Wat ten onder gehouden wordt zodat het niet zichtbaar wordt. “Indien we in het licht wandelen… hebben we gemeenschap met elkaar”. Dat is een universeel principe. De leugen brengt verdeeldheid, maar de waarheid maakt één. Dat is ook logisch: van de waarheid is er maar één; van leugens zijn er velen. Bijvoorbeeld: 2×2=4. Dat is de waarheid. De enige. Maar van onware antwoorden kun je er eindeloos veel bedenken.

Waarachtig-zijn is simpel. Je hoeft alleen maar de feiten te laten spreken. Leugens daarentegen zijn heel complex. Want de ene leugen kan alleen stand houden door een andere leugen. Enzovoorts. Wie liegt moet daarom veel onthouden en dat geeft altijd de spanning en angst om ’tegen de lamp te lopen’. De leugen gedijt slechts in de duisternis. En in die duisternis vervreem je van de ander en overheerst het wantrouwen.

Het licht is bovenal de waarheid van Gods woord. Waar dat woord opengaat, verspreidt zich licht (Ps.119:130). En in dat licht vinden we ook elkaar!

Delen: