GoedBericht.nl logo
English Blog

2Korinthe 12:9 – Mijn genade, is jou genoeg

19-04-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Mijn genade is jou genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.

Paulus schreef in het voorgaande over zijn doorn in het vlees. Wat dat ook geweest moge zijn, Paulus heeft tot drie keer toe de Heer gebeden, of hij hiervan bevrijd mocht worden. Maar het antwoord dat hij ten slotte kreeg, was: “Mijn genade, is jou genoeg”.

Het lijkt heel vroom om te bidden om van onze problemen bevrijd te worden. Maar Paulus kreeg te verstaan dat zijn aanhoudend bidden een misverstand was. GOD plaatst niet voor niets hindernissen en moeilijkheden in ons leven. Dat doet Hij opdat we daarvan zouden leren. Tegenwind maakt ons sterk. Wachten leert ons geduld te oefenen. Door problemen verkrijgen we wijsheid. Lijden leert ons verdragen. Spot en kritiek houden ons klein. In plaats van te bidden om bevrijding van onze problemen zouden we leren zijn genade daarin te zien.

Onze zwakheid is geen conditie die tégen, maar vóór ons werkt. Het maakt dat we afzien van onszelf en de goede richting opkijken. Niet naar mijn onvermogen, maar naar zijn vermogen. Niet naar wat ik niet kan, maar naar wat Hij wél kan! Zijn genade is mij genoeg.

Delen: