GoedBericht.nl logo
English Blog

Handelingen 20:4 – waar is nummer één?

20-04-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… en van de Tessalonikers Aristarchus en Secundus….

Een naam dient om de één te kunnen onderscheiden van de ander. Wanneer in een gezelschap diverse mensen dezelfde naam dragen, wordt dat lastig. Meestal lossen we dat op door iemand een bijnaam te geven. In het Nieuwe Testament lezen we van diverse mensen van wie de naam feitelijk een nummer was. Zo lezen we van Secundus, één van de broeders die met Paulus meereisde. Zijn naam betekent ‘tweede’. Ook lezen we van Tertius, de man die voor Paulus de Romeinen-brief op schrift stelde (Rom.16:22). Zijn naam betekent ‘derde’. Een vers verderop geeft Paulus een groet door van ene “Quartus, de broeder” (Rom.16:23). Zijn naam betekent ‘vierde’. Buiten de Bijbel om kennen we ook Romeinse namen als Quintus (vijfde) en Sextus (zesde).

Is het niet eigenaardig dat we in de Schrift nergens lezen van iemand die ‘Primus’ (=eerste) heette? Wel van een zekere Diotrefes die graag de eerste wilde zijn (3Joh.1:9). Ten onrechte. Want de eerste plaats is exclusief voorbehouden aan één iemand. Van hem zegt Paulus: “HIJ is het Hoofd van het lichaam, de ekklesia. HIJ is het begin, eerstgeborene vanuit de doden, opdat HIJ in alles de EERSTE zou worden. “(Kol.1:18).

Delen: