GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 6:18 – vrijgemaakt van de zonde

18-02-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Vrijgemaakt nu wordend van de zonde, werden jullie slaaf gemaakt in de rechtvaardigheid.

Het grote onderwerp in dit hoofdstuk is de bevrijding van de zonde. Die bevrijding is in de eerste plaats juridisch. Dat wil zeggen: zoals GOD rekent. Hij ziet ons verbonden (“één plant geworden”; 6:5) met Christus die stierf en opgewekt werd. Die positie bepaalt onze bestemming en identiteit. Het leert ons wie we zijn en zoals wij onszelf mogen rekenen (6:11).

Wie ik ben wordt niet bepaald door mijn onvermogen maar door GODS belofte en door Zijn vermogen. Abram kreeg van GOD de naam ‘Abraham’ (=vader van veel volken) toen hij nog kinderloos was. Hij was dus al “vader van veel volken” toen daar nog niets van te zien was. Maar GOD had gesproken: zo heet jij en dat ben jij. Punt uit! En Abraham leefde uit dat geloof en GOD bekrachtigde hem en gaf hem de potentie zodat hij opstandingskracht aan den lijve ervoer.

Wie gelooft is “slaaf gemaakt in de rechtvaardigheid”. Zoals we eerder zagen (6:16) betekent dit: wie bevrijd wordt van de zonde wordt wetmatig een rechtvaardige. Het is onontkoombaar, bindend en het voorrecht van elke gelovige. Als GOD rechtvaardigt, wie of wat zal dan veroordelen?!

Delen: