GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 6:17 – Paulus’ type van onderwijs

17-02-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Dank echter aan God, dat jullie slaven van de zonde waren, maar [nu] van harte gehoorzamen aan een type van onderwijs dat aan jullie werd overgeleverd.

De gelovigen te Rome waren slaven van de zonde. Verleden tijd. Ook in 5:8 spreekt Paulus over “toen wij nog zondaren waren“. Terwijl we nu rechtvaardigen zijn. Zulke uitspraken gaan over onze identiteit in Christus. Dat is Paulus’ “type van onderwijs”: leren wie we zijn in Gods ogen. En GOD daarvoor danken.

Paulus kwam niet met therapieën om mensen van hun zondige verslavingen af proberen te krijgen. Zulke therapieën en methodes benaderen een mens als slaaf. Het leert je: je zit vast aan een zondige gewoonte want je bent een slaaf. Als je meent dat dat je identiteit is, dan kan je dus ook niet anders. Als je denkt dat je een slaaf bent, dan zul je je ook verslaafd gedragen en ook zo voelen.

Hoe bevrijdend is dan Paulus’ “type van onderwijs”! Hij onderwees de gelovigen: jullie waren slaven van de zonde. En nu ben je gerechtvaardigd oftewel vrijgesproken. Met Christus gestorven en opgewekt, mag je leven voor GOD! Niet door wanhopig proberen maar in hartelijk vertrouwen dat je mag zijn wie je bent.

Delen: