GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 6:16 – een gelukkige slaaf!

16-02-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Weten jullie niet dat aan wie jullie jezelf presenteren als slaven tot gehoorzaamheid, jullie als slaven gehoorzamen; ofwel van zonde tot in de dood, of van gehoorzaamheid tot in rechtvaardigheid?

Zoals we al zo vaak hebben gezien, doet Paulus opnieuw een beroep op wat zijn lezers geacht worden te weten. “Weten jullie niet dat…?” Een goede praktijk begint bij weten. Want alleen wanneer je dingen weet, kun je dat weten ook toepassen. Elk mens, zo stelt Paulus, is hoe dan ook een slaaf. Van huis uit, als nakomelingen van Adam zijn we slaven van zonde. Dat is geen keuzeoptie, maar een gegeven. Onontkoombaar. Reeds in de wieg waren we zondaren en daarmee stervelingen. En vandaar dus: slaven “van zonde tot de dood”.

Maar nu als gelovigen zijn we eveneens slaven. Want gehoorzamen, d.w.z. gehoor geven aan – of een geopend oor hebben voor het Goede bericht, leidt tot rechtvaardigheid. Want wie gelooft in “Hem die de goddeloze rechtvaardigt”, diens geloof rekent GOD tot rechtvaardigheid (4:5). Zoals een zondaar “tot in de dood” gevoerd wordt, zo wordt de gelovige gevoerd “tot in rechtvaardigheid”. Beide uitkomsten zijn bindend en onafwendbaar. Een gelovige kan onmogelijk ontkomen aan zijn van Godswege bestemde lot. Wat een gelukkige slaaf is hij!

Delen: