GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 6:19 – verslaafd en verslaafd is twee

19-02-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Menselijk zeg ik dit, vanwege de zwakheid van jullie vlees. Want net zoals jullie je leden presenteerden, verslaafd aan de onreinheid en aan de wetteloosheid tot de wetteloosheid, zo presenteert jullie leden nu, verslaafd aan de rechtvaardigheid tot heiliging.

Paulus verontschuldigt zich voor de vergelijking die hij maakt. Het is menselijkerwijs gesproken en een concessie aan zijn lezers. Want “rechtvaardigheid tot heiliging” associëren met verslaving is slechts ten dele juist. Betekenen rechtvaardigheid en heiliging immers geen ultieme vrijheid? En toch vergelijkt Paulus het met de verslaving die zijn lezers maar al te goed kenden. Zij waren ooit verslaafd aan onreinheid en progressieve wetteloosheid (“wetteloosheid tot wetteloosheid”). Onreinheid betekent: platvloers, niet verheffend. Wetteloosheid is: zonder norm en houvast. Die dingen kenmerkten het vroegere bestaan van Paulus’ lezers. Ze konden niet anders en het woord “verslaafd” drukt dat perfect uit.

Maar nu het contrast. In het verleden stelden zij hun leden (lichaamsdelen) verslaafd ter beschikking aan onreinheid en wetteloosheid. Nu zijn zij gelovig geworden en dus rechtvaardig in GODS ogen. Ze hebben GOD leren kennen en daarmee kreeg alles in hun bestaan in één keer zin en inhoud. Dat is onvermijdelijk en kan niet anders. Dat is nog eens positieve verslaving!

Delen: