GoedBericht.nl logo
English Blog

Johannes 4:42 –  Redder der wereld

20-02-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Redder van de wereld is.

Na zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw bleef Jezus nog twee dagen in Samaria. Van wondertekenen lezen we niets. Wel dat velen gelovig werden om zijn woord. Daardoor wisten ze: hij is de Redder der wereld!

Deze geschiedenis is een prachtig plaatje van de tegenwoordige tijd. De twee dagen die Jezus in Samaria verbleef, spreken van de tweeduizend jaar (2Petr.3:8) waarin Christus buiten het Joodse volk om, onder de natiën vertoeft. Daar klinkt zijn woord. En waar het wordt geloofd, vindt Hij erkenning als Redder der wereld.

Het Evangelie is niet de boodschap dat Jezus jouw Redder wil zijn. Nee, hij is jouw Redder. Onvoorwaardelijk. Of je het nu gelooft of niet. Het is geen aanbod maar een mededeling. Er valt niets aan toe te doen en gelukkig ook niets aan af te doen. Dat hij jouw Redder is, staat vast omdat hij de Redder van de hele wereld is. All inclusive. Dat is het goede bericht. Meer is niet mogelijk. En minder is geen Evangelie. Deze boodschap is niet duur, maar ze is evenmin goedkoop. Ze is namelijk volstrekt gratis. Zonder kleine lettertjes.

Delen: