GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 5:5 – Gods liefde uitgegoten in onze harten

26-12-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… en de hoop maakt niet beschaamd omdat de liefde van de God is uitgegoten in onze harten door heilige geest, die ons wordt gegeven.

De hoop geeft zoveel kracht, dat het in staat stelt om verdrukkingen te verduren. Het geeft die kracht omdat het maar geen vaag ‘hopen’ is, maar een solide weten dat de hoop niet beschaamd maakt. Het is een solide weten dat volgt uit besef van GODS liefde. GOD heeft de redding van heel de wereld op het oog, en aangezien Hij werkelijk GOD is, wie of wat zou Hem dan daarin ooit kunnen tegenhouden?

GODS liefde is niet karig of afgemeten maar overvloedig en grenzeloos. Vandaar dat we lezen dat ze “is uitgegoten in onze harten”. Inderdaad, door “heilige geest die ons wordt gegeven”. In 1Korinthe 2:12 onderwijst Paulus dat we GODS geest ontvangen “opdat we zouden weten de dingen die ons door GOD genadig worden gegeven”. Waarna hij vervolgens duidelijk maakt (1Kor.2:13,14) dat die geest meekomt in “geestelijke woorden”. GODS geest komt in onze harten via de woorden die Hij tot ons spreekt. Zijn woorden zijn “geest en leven” (Joh.6:63).  Via die weg giet Hij rijkelijk zijn liefde uit in onze harten. Vervullend en zelfs overvloeiend!

Delen: