GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 8:5,6 – leven en vrede

24-04-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want zij die naar het vlees zijn, zijn de dingen van het vlees gezind, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. 6 Want de gezindheid van het vlees is dood maar de gezindheid van de geest is leven en vrede.

Vlees en geest vormt hier de tegenstelling. “Het vlees” verwijst naar de mens in zijn zwakke, lichamelijke manifestatie. “De geest” daarentegen verwijst naar Gods kracht die Christus uit de doden opwekte (:11). Dat is “de geest van het leven” (:2). Vlees is zichtbaar terwijl geest onzichtbaar is.

Naar het vlees of de geest zijn, betekent: in overeenstemming daarmee zijn. Het is een bijbehorende gezindheid, geneigdheid of gerichtheid. De gezindheid van het vlees is dood en die van de geest “leven en vrede”. “Leven en vrede” horen bij elkaar, zodat bij dood kennelijk onvrede of strijd hoort. Daarover schreef Paulus in hoofdstuk 7: de strijd die woedt in “het lichaam van deze dood” (7:24; zie ook 7:10,11)? De frustratie en onvrede van het eigen onvermogen. Wel willen maar niet kunnen.

“De gezindheid van de geest is leven, d.w.z. “de geest van het leven in Christus Jezus” (:2). Hij die is opgewekt. Zijn vrede begint, waar onze hopeloze strijd ophoudt. Omdat Hij het doet!

Delen: